Pedagogisk omsorg, familjedaghem, dagbarnvårdare och dagmamma, kärt barn har många namn. För barn från ett års ålder till dess att barnet börjar i förskoleklass eller skola. Verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarens hem.

Under rubriken Länkar kan du se en översiktskarta över alla våra verksamheter i Sunne kommun.

Dagbarnvårdare Östra Ämtervik

I Östra Ämtervik finns en dagbarnvårdare.
Mer information om dagbarnvårdare i Östra Ämtervik.

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Östra förskolan, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Barns lärande, 686 80 Sunne

Susanna Magnusson
Förskolechef
E-post: susanna.magnusson@sunne.se
Tel: 070-386 09 90
Besök: Östra förskolan Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: Postkod 33, 686 80 Sunne