Information om riktlinjer, kostnader och fakturering för barnomsorg i Sunne kommun.

Lek med bokstäverAvgift förskola och fritidshem

Avgiften för platsen beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad. Med hushåll menas ensamstående, sammanboende och makar. Ej sammanboende föräldrar med gemensam vårdnad och växelvis boende debiteras utifrån respektive hushåll. Den sammanlagda avgiften för platsen för ej sammanboende föräldrar överskrider inte avgiften för en plats.

Lovfritids

För skolbarn under skolans lovdagar och som inte är inskrivna på fritidshem. Avgiften är 50:-/dag max 986:-/mån.

Öppen förskola

I kommunen finns 1 öppen förskola på Familjecentralen Pusslet, där barn tillsammans med vuxna har tillgång till olika aktiviteter. Verksamheten är kostnadsfri.
  

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen barnet fyller 3 år, 15 timmar/vecka är avgiftsfri. Den avgiftsfria allmänna förskolan kan kombineras med utökad tid under förutsättning att föräldrarna studerar eller arbetar. 
Allmän förskola ingår i verksamheten på samtliga förskolor i kommunen, se menyn till vänster och har samma lov som skolan (höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov). Detta innebär att ett barn som endast deltar i allmän förskola följer skolans terminstider och lovdagar.
I övrigt gäller följande
  • Avgift tas ut vid tolv tillfällen under året, även när barnet är ledig i samband med föräldrarnas semester eller annan ledighet.
  • Avgiften betalas från första placeringsdagen.
  • Faktureringen avser innevarande månad.
 
 Barn som avses i Skollagen 8  kap. §16, har rätt till avgiftsfrihet för tid upp till 15 tim/vecka. Om behov av omsorg överstiger 15 tim /vecka debiteras föräldrarna för överskjutande tid. Avgiftsfriheten gäller inte skolbarnsomsorgen

Verksamheten är stängd två dagar per år, för dagarna medges ingen avgiftsreduktion.
 
Om förskola, fritidshem eller familjedaghem av annan anledning måste stänga, exempelvis på grund av personals sjukdom, reduceras avgiften med 1/20 av månadsavgiften för varje hel dag som verksamheten normalt skulle ha varit öppen.
Vid sammanhängande frånvaro på grund av barnets sjukdom reduceras avgiften från den 16: e arbetsdagen, med 1/20 av månadsavgiften för varje dag barnet normalt skulle ha varit i verksamheten. Läkarintyg kan avkrävas.
 

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33.Förskoleexpeditionen, 686 80 Sunne