I förskolans likabehandlingsplan framgår hur förskolan arbetar mot kränkningar, hur man ska kartlägga, vilka åtgärder som sätts in och vilka som är ansvariga.

Till dokumenten längst ned på sidan

Flicka och pojke

Likabehandlingsplanen ska förnyas varje år i syfte att ständigt utveckla arbetet mot en tryggare miljö. I detta arbete är det viktigt att personal, barn, elever och vårdnadshavare får möjlighet att ge sina synpunkter. 

Dokumenten

Du hittar alla likabehandlingsplaner i mapparna här nedanför.

Skip Navigation Links.

Kontakt

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Grundlagen säger

Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde, så står det i den svenska grundlagen. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning.

Riksdagen har i en lag  från 1 april 2006  riktat ett direkt förbud mot all kränkande behandling i skolan av barn och elever och förtydligat grundlagens skrivelse om vilket ansvar skolan har i arbetet med att stärka skyddet för barn och elever.

Om ditt barn upplever problem med kränkningar i skolan så ska du genast ta kontakt med barnets mentor, elevhälsans personal eller skolans rektor.