I förskolans likabehandlingsplan framgår hur förskolan arbetar mot kränkningar, hur man ska kartlägga, vilka åtgärder som sätts in och vilka som är ansvariga.

Flicka och pojke

Likabehandlingsplanen ska förnyas varje år i syfte att ständigt utveckla arbetet mot en tryggare miljö. I detta arbete är det viktigt att personal, barn, elever och vårdnadshavare får möjlighet att ge sina synpunkter. 

Dokumenten

Du hittar alla likabehandlingsplaner i mapparna här nedanför.

Skip Navigation Links.

Kontakt

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Grundlagen säger

Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde, så står det i den svenska grundlagen. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning.

Riksdagen har i en lag  från 1 april 2006  riktat ett direkt förbud mot all kränkande behandling i skolan av barn och elever och förtydligat grundlagens skrivelse om vilket ansvar skolan har i arbetet med att stärka skyddet för barn och elever.

Om ditt barn upplever problem med kränkningar i skolan så ska du genast ta kontakt med barnets mentor, elevhälsans personal eller skolans rektor.