Skolornas och förskolornas kvalitetsredovisningar berättar hur respektive enhet har nått de mål som beskrivs i de lokala arbetsplanerna.

Arbetsplan

Varje skola och förskola har en egen arbetsplan som visar hur man arbetar för att uppnå utvalda mål ur förskolans läroplan dessa följs systematiskt under längre tid dett för att se en progression och utveckling.
Arbetsplanerna revideras kontinuerligt för att spegla den levande vardagen och utarbetas i samarbete mellan skolledning, personal, barn och föräldrar. 
Den lokala arbetsplanen hittar du nedan.

Kvalitetsredovisning

Arbetsplanen utvärderas varje år och resultatet presenteras i den lokala kvalitetsredovisningen.

Skip Navigation Links.

Kontakt

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne