Här har vi samlat viktig information om fakta och insyn i verksamheten. Här hittar du också mer information om hur du kan få råd och stöd som förälder.

Barnbok

Klicka på länkarna för mer information om ämnet

Söka och säga upp förskola och fritids

Här hittar du mer information om hur du ska göra för att ansöka eller säga upp en förskoleplats eller en plats på fritids. Här finns också information om placering och avgifter.
Till sidan Söka och säga upp barnomsorg 

 • Personalens kompetensutveckling - två dagar per år
  Alla förskolor har stängt eller reducerad öppetid en dag på vårterminen och en dag på höstterminen. Information får du på sidan om kompetensutvecklingsdagar, via anslag på förskolan, via internet och på din barnomsorgsräkning.
 • Pedagogisk dokumentation
  I förskolan dokumenterar personalen verksamheten för att ge bästa möjliga förutsättningar för barnens lärande.
 • Likabehandlingsplan
  Varje förskola har en likabehandlingsplan där verksamheten kartläggs för att motverka kränkningar barn emellan eller vuxna - barn.
 • Varje enhet inom skola och förskola gör en arbetsplan som varje år utvärderas i en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen läggs sedan ut på hemsidan så du kan läsa om ditt barns förskola. Möjlighet för barn och föräldrar att vara delaktiga i denna ser vi som viktigt. 
 • Sunne kommun har en skolplan som beskriver målen för kunskapsutvecklingen i kommunen och hur de ska genomföras. Fr. o.m 2011 är det frivilligt i kommunerna att ha en skolplan. I Sunne har våra politiker bestämt att vi ska fortsätta att ha en plan för verksamheten. En ny plan kommer därför att utarbetas under våren och antas av såväl bildingsnämnden som kommunfullmäktige. 
 • På nationell nivå finns skollag och läroplanen.
  Nuvarande skollag kommer att förändras från den 1 juli. Förskolan kommer att bli en egen verksamhetsform inom utbildningssektorn.
  Läroplan för förskolan (Lpfö 98) har reviderats och den nya planen kommer att tas i bruk 1 juli.
 • Barninflytande och barnråd 
  Varje barn skall ges möjlighet att påverka innehållet i sin förskola. Vi ser det därför som viktigt att varje förskola inrättar ett barnråd där barns frågeställningar tas tillvara och att deras inflytande tas på allvar.
 • På internationelll nivå finns FN:s konvention om barns rättigheter
  I såväl Sverige som Sunne kommun ser vi till att efterleva barnkonventionen.

Kontakt

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33.Förskoleexpeditionen, 686 80 Sunne

Länkar

IST Förskola, för fritids och barnomsorg på webben

IST Förskola är expeditionen som aldrig har stängt. Med hjälp av ditt användarnamn och lösenord kan du här följa ditt barn i   barnomsorg och  skolan.  Klicka här för mer information om IST Förskola.

Sagolika Sunne

I Sunne kommun har vi som målsättning att hålla hög kvalité på det arbete vi utför. Att du också ska få känna dig delaktig och få insyn i det arbetet spelar stor roll för oss.