Här har vi samlat viktig information om fakta och insyn i verksamheten. Här hittar du också mer information om hur du kan få råd och stöd som förälder.

Barnbok

Klicka på länkarna för mer information om ämnet

Söka och säga upp förskola och fritids

Här hittar du mer information om hur du ska göra för att ansöka eller säga upp en förskoleplats eller en plats på fritids. Här finns också information om placering och avgifter.
Till sidan Söka och säga upp barnomsorg 

 • Personalens kompetensutveckling - två till fyra dagar per år
  Alla förskolor har stängt eller reducerad öppetid en dag på vårterminen och en dag på höstterminen. Information får du på sidan om kompetensutvecklingsdagar, via anslag på förskolan, via internet och på din barnomsorgsräkning.
 • Likabehandling
  Varje förskola arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering och har en plan mot kränkande behandling. Detta synliggörs i varje förskolas lokala arbetsplan.
 • Varje enhet inom skola och förskola gör en arbetsplan som varje år utvärderas i en kvalitetsredovisning. 
 • Läroplan
  Förskolan är en skolform som styrs av en egen läroplan, Lpfö -18. På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling.
 • På internationelll nivå finns FN:s konvention om barns rättigheter
  Barnkonventionen är lag från och med 1 januari 2020.

Kontakt

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33.Förskola, 686 80 Sunne

Länkar

IST Förskola, för fritids och barnomsorg på webben

IST Förskola är expeditionen som aldrig har stängt. Med hjälp av ditt användarnamn och lösenord kan du här följa ditt barn i   barnomsorg och  skolan.  Klicka här för mer information om IST Förskola.

Sagolika Sunne

I Sunne kommun har vi som målsättning att hålla hög kvalité på det arbete vi utför. Att du också ska få känna dig delaktig och få insyn i det arbetet spelar stor roll för oss.