Här har vi samlat viktig information om fakta och insyn i verksamheten. Här hittar du också mer information om hur du kan få råd och stöd som förälder.

Barnbok

Klicka på länkarna för mer information om ämnet

Söka och säga upp förskola och fritids

Här hittar du mer information om hur du ska göra för att ansöka eller säga upp en förskoleplats eller en plats på fritids. Här finns också information om placering och avgifter.

  • På internationelll nivå finns FN:s konvention om barns rättigheter
    Barnkonventionen är lag från och med 1 januari 2020.

Kontakt

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne

Länkar