Kontakt

Svanens förskola, V:a Ämtervik
Tel: Västan:0565-15775 Östan:0565-15774,073-0703277 Solsidan:0565-15778
Besök: Svanvägen 8. V Ämtervik
Adress: Postkod: 68, 686 80 Sunne

Magnus Persson
Rektor, Solbacka rektorsområde
E-post: magnus.persson@sunne.se
Tel: 0565-160 76
Besök: Östra skolan, Brårudsvägen 4
Adress: 80. Östra skolan, 686 80 Sunne