Förskolan Regnbågen ligger i Gräsmark, ungefär två och en halv mil nordväst om Sunne.  Vår förskola har en rymlig gård för lek och aktiviteter i en trygg och lugn närmiljö. Dagligt samarbete sker med fritidshemmet.

Förskolan har tre grupper för barn 1–5 år

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.

Grupperna heter Norra, Heden och Udden. De har ett nära samarbete dagligen i olika former.