Förskolan Regnbågen ligger i Gräsmark,ungefär två och en halv mil nordväst om Sunne.  Vi delar lokaler med Gräsmarks skola.

Vi har två åldersindelade avdelningar

Hedenbarn 1-3 år, Udden, barn i ålder 3-5 år 

Eftersom vi lär med alla våra sinnen, vill vi använda många olika uttrycksmedel i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid lekens betydelse. Leken ger barnet möjlighet att uttrycka och bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Vi arbetar mycket med skapande där vi ger barnen möjlighet att prova på många olika material och uttryckssätt. För att främja barnens språkutveckling använder vi bokstäver, namnlappar, rim, ramsor, sång, musik och sagoläsning varje dag.

Vi tycker att utevistelse varje dag är viktigt för barnens hälsa och försöker därför vara ute minst en gång/dag. För att stimulera barnens rörelsebehov har vi inplanerade skogsutflykter, gymnastik, rörelselekar och vintertid åker vi skridskor. Vi firar traditioner såsom jul, påsk och midsommar.

Samarbete förskola fritidshem

Vid öppning och stängning samt skollov samarbetar förskolan med fritidshemmet.

Kontakt

Regnbågens förskola, Gräsmark
Tel: Udden:15709,070-1062667 Heden:15710,073-0703275
Besök: Skolvägen 1, 686 98 Gräsmark
Adress: 69. Regnbågen, 686 80 Sunne

Susanna Magnusson
Rektor Västra området
E-post: susanna.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-157 88, 070-386 09 90
Besök: Förskoleexpeditionen Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33 Förskola 686 80 Sunne