Kontakt

Klättens förskola, Stöpafors
Tel: 0565-15520, 072-200 43 07
Besök: Stöpafors
Adress: Postkod: 79, 686 80 Sunne

Susanna Magnusson
Rektor Västra förskoleområdet
E-post: susanna.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-157 88, 070-386 09 90
Besök: Förskoleexpeditionen Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33 Förskola 686 80 Sunne