Kontakt

Klättens förskola, Stöpafors
Tel: 0565-155 20, 072-200 43 07
Besök: Stöpafors
Adress: 79. Klättens förskola, 686 80 Sunne

Susanna Magnusson
Rektor, västra förskoleområdet
E-post: susanna.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-157 88
Besök: Förskoleexpeditionen Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33. Förskola 686 80 Sunne