Kontakt

Hasselbols förskola, Sunne
Tel: Kontor:16116,070-1903775 Lönnen:16150,076-8081020 Eken:16151,070-2885297 Kastanjen:16152,070-1918145 Ängen:16153,070-0375730  Björken:16149,070-3126254
Besök: Hjortvägen 14
Adress: 62 Hasselbol, 686 80 Sunne