I Sunne kommun finns 12 förskolor för barn i åldrarna 1 - 5 år. Hälften av förskolorna finns i Sunne, övriga förskolor finns i Västra Ämtervik, Rottneros, Stöpafors, Gräsmark, Östra Ämtervik och Lysvik.

I mån av plats försöker vi alltid få ditt barn placerat efter önskemål. Läs mer om att söka och säga upp barnomsorg, placeringa och avgifter här

Öppettider

Öppettider för alla förskolor och fritidshem i Sunne kommun är måndag - fredag mellan klockan 06.00 - 18.00.  

Fritidshem

Det finns sju fritidshem i Sunne kommun. Alla fritidshemmen finns i anslutning till respektive skola. 
Här är länk till information om fritidshem i Sunne kommun.  

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33.Förskola, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne