I Sunne kommun finns 12 förskolor för barn i åldrarna 1 - 5 år. Hälften av förskolorna finns i Sunne, övriga förskolor finns i Västra Ämtervik, Rottneros, Stöpafors, Gräsmark, Östra Ämtervik och Lysvik.

Förskola 

Om du arbetar, studerar eller söker arbete erbjuder vi förskola eller annan pedagogisk verksamhet till ditt barn. Barnet ska ha fyllt ett år när det börjar och kan gå kvar tills det börjar i förskoleklass eller grundskola. Alla barn som fyllt tre år har rätt till femton avgiftsfria timmar per vecka, det kallas allmän förskola.

Läroplan

Förskolan är en skolform som styrs av en egen Läroplan, Lpfö -18. På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling

På internationelll nivå finns FN:s konvention om barns rättigheter. Barnkonventionen är lag från och med 1 januari 2020.  

 

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Snabba svar på vanliga frågor

Logga snabba svar på vanliga frågorHitta svaren med vår samling snabba svar om: Förskola