Beredskapsveckan

Beredskapsveckan genomförs vecka 39 varje år. Det är en nationell informationsinsats med syftet att öka människors motståndskraft inför kriser och krig, och är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Den grundläggande idén med beredskapsveckan är att fler privatpersoner ska reflektera över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig, och att fler skaffar sig egenberedskap.

Beredskapsveckan 2023

Datum: 25 september till 1 oktober.

Tema: Öva!

Årets tema ska uppmärksamma och uppmuntra fler hushåll i Sverige att stärka sin motståndskraft och egenberedskap. Är du beredd om elen plötsligt går, eller det inte finns vatten i kranen? 

Öva för att klara en vecka i kris eller krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram utbildningen 7 dagar, där du kan utmana dig själv under en veckas tid.

Till webbutbildningen Sju dagar.

Se övningarna i MSBs informationsfolder.

Se MSBs film om beredskapsveckan 2023