Många vill på olika sätt bistå ukrainarna i den svåra situationen. Du kan skänka pengar till hjälporganisationer eller engagera dig i en frivillig försvarsorganisation.

Engagera dig

Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra till att samhället fortsätter att fungera under kris och krig och ge dina medmänniskor stöd och hjälp.

Läs mer om frivilliga försvarsorganisationer på MSB:s webbplats: Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation 

Insamlingar

Det största behovet just nu är pengar till hjälporganisationer på plats. Du kan skänka pengar till dessa organisationer för att stödja befolkningen. Välj en organisation som är välkänd och pålitlig.

Länkar till några hjälporganisationer:
Röda korset
Rädda barnen
Unicef
UNHCR
SOS Barnbyar

Sunne kommun arrangerar ingen egen insamling. Kommunens återbruksbutik EkebyVägen och second-hand-butiken Juvelen har ingen specifik insamling men tar emot saker respektive kläder som vanligt.

Håll koll på sociala medier, webbsidor och i tidningar efter andra lokala insamlingar.

Boende för flyktingar

Sunne kommun ställer i ordning 15-20 lägenheter i det kommunala fastighetsbolaget. Där kan flyktingar omedelbart erbjudas boende. Vi förbereder också för att inledningsvis bistå med matdistribution.

I nuläget har vi inte fått någon information från Migrationsverket om att flyktingar är på väg till Sunne eller hur många som kan tänkas komma.

Kommunen ordnar boende i kommunal regi i första hand. Om inte det kommunala boendet räcker till kommer vi att efterlysa logi hos privatpersoner.

Här via vår e-tjänst kan du som privatperson anmäla om du har ett boende att erbjuda

Är du fastighetsägare och har lägenheter för uthyrning till människor som flytt, ska du höra av dig till Migrationsverket: Fastig­hets­ä­gare och uthy­rare

Hjälpa personer till Sverige

För att en flykting ska kunna få dagersättning med mera måste personen vara inskriven som asylsökande hos Migrationsverket. Det är viktigt att som flykting besöka Migrationsverket snarast möjligt - men allra senast inom 90 dagar. Det utgår ingen ersättning retroaktivt.

Mer information finns på Migrationsverkets webbplats: Infor­ma­tion med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina

Tolk

Om du talar ukrainska och vill hjälpa till som tolk, kontakta Migrationsverket: Kontakta Migrationsverket

Lokalt kan du kontakta Sunne kommuns säkerhetssamordnare; e-post mats.jansson@sunne.se, tel 0565-163 60. 

Flaggar för Ukraina

Många visar på olika sätt sin solidaritet med Ukraina. Det gör Sunne kommun också. Varje måndag framöver hissas Ukrainas flagga tillsammans med den svenska utanför kommunhuset.

 

 

Kontakt

Via vår e-tjänst kan du som privatperson anmäla om du har ett boende att erbjuda människor som flytt från Ukraina 

Är du fastighetsägare och har lägenheter för uthyrning till människor som flytt, ska du höra av dig till Migrationsverket: Fastig­hets­ä­gare och uthy­rare