Många känner oro med anledning av läget i omvärlden och har frågor. Här samlar vi länkar och information från svenska myndigheter och organisationer. Sunne kommun följer utvecklingen och är förberedda på att kunna ta emot ukrainare på flykt.

Kriget i Ukraina och omvärldsläget

Frågor och svar, FAQ

Kontakt

Mats Jansson
Säkerhetssamordnare
E-post: mats.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 60
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne