Vid en akut kris eller olycka kallas kommunens krisgrupp POSOM in. POSOM-gruppen kontaktas när hjälp utöver normal vård och omsorg behövs för att hjälpa och stödja människor som direkt eller indirekt drabbas vid akuta kriser/olyckor.

POSOM är kommunens krisgrupp som utgör grunden för den lokala beredskapen vid akuta kriser och olyckor. Gruppen består av företrädare från kommunens förvaltningar och kallar in stöd och resurspersoner från socialtjänsten, skolan, räddningstjänsten, polisen, kyrkan och vårdcentralen.

POSOM är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta kriser och olyckor.

Exempel på händelser där POSOM kan ge hjälp och stöd är: tåg-, buss, bil- eller flygolycka, våldshandlingar som drabbar en större grupp, arbetsplatsolycka och olycka vid transport av farligt gods. 

Kontakt

Tina Fager
1:e Socialsekreterare vuxna
E-post: tina.c.fager@sunne.se
Tel: 0565-168 15, 076-105 26 67
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Mats Jansson
Säkerhetssamordnare
E-post: mats.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 60
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Kyrkoherde, Sunne Pastorat
0565-68 85 51, 0733-66 13 65