Det finns flera saker som påverkar vad ditt bygglov eller din anmälan kommer att kosta, till exempel vad du ska bygga och om du bor innanför eller utanför detaljplan.

Miljö- och bygglovsnämnden tar ut avgifter för bland annat beslut om lov, förhandsbesked, startbe­sked och slutbesked. Här följer exempel på vad ditt bygglov eller anmälan kan kosta (cirkapriser).

Exempel på kostnader för
bygglov och anmälan

Bostadshus cirkapris
Nybyggt enbostadshus: upp till 129 kvm 12 000 kronor
Nybyggt enbostadshus: 130 till 199 kvm 16 000,-
Tillbyggnad enbostadshus: 16 till 49 kvm

5 000,-

Attefallsåtgärder och komplement  
Tillbyggnad Attefall: upp till 15 kvm 1 000 till 1 600 kronor
Attefallshus: upp till 30 kvm 1 000,- till 3 300,-
Komplementbyggnad: upp till 50 kvm  2 300,-
Komplementbyggnad: över 50 kvm   5 000,-
Utemiljöer  
Mur/plank till enbostadshus   3 500 kronor
Mur/plank   7 000,-
Installation av braskamin/eldstad 1 000,-
Marklov   timdebitering
Parkering   timdebitering
 Rivning  
 Rivningsanmälan   1 000 kronor
 Rivningslov (upp till 250 kvm våningsyta)   4 000,-
 Tidsbegränsade lov  
 Tidsbegränsat bygglov   75 % av ordinarie avgift
 Förlängning tidsbegränsat bygglov   50 % av ordinarie avgift
 Övriga avgifter 
 Förhandsbesked   5 000 kronor
 Strandskyddsdispens   * 4 500,- till 6 800,-
 Avslag på ditt ärende   Ordinarie avgift
 Expedieringsavgift (Post- och Inrikestidningar)   200,-
 Tillägg för avvikelse från detaljplan   +20%
 Tillägg för prövning utanför detaljplan   +25 %
 Planavgift nybyggnad enbostadshus   17 500,-

 

* strandskyddsdispens kostar 4 512,- vid delegationsbeslut och 6 768,- vid politiskt beslut.

Här kan du ta del av hela vår taxa: 
Plan- och bygglovtaxa

Ytterligare avgifter

  • Om din tomt ligger inom detaljplan kan det innebära att en planavgift tas ut. Planavgiften kan tas ut för nybyggnad och även tillbyggnad. Det är reglerat i detaljplanen när en avgift ska tas ut
  • Expedieringsavgiften tillkommer på alla bygglov, rivningslov och förhandsbesked
  • Flera kostnader kan tillkomma som till exempel kostnad för nybyggnadskarta
  • Anslutningsavgifter för till exempel vatten och avlopp är inte medräknande i prisexemplen