Om du planerar att anlägga en brygga behöver du först undersöka vilka bestämmelser som finns för området. Även om du inte behöver ansöka om bygglov behöver du oftast ansöka om att få dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Du kan få anlägga en liten brygga utan bygglov. Om du däremot vill bygga en brygga med plats för flera båtplatser behövs ett bygglov. Det finns olika bestämmelser för olika områden. Det kan vara reglerat i en detaljplan eller områdesbestämmelser om vart du får anlägga bryggor. Det är därför viktigt att du undersöker vilka bestämmelser som gäller för just ditt område.

Dispens från strandskyddet

För att anlägga en brygga behöver du göra en ansökan om dispens från strandskyddet. I ansökan behöver du ange särskilda skäl och motivera varför dispens kan ges. I Miljöbalkens 7 kapitel 18 c § finns det angivet de särskilda skäl som motiverar en dispens från strandskyddet.

En flytbrygga får anläggas utan dispens om den ligger i endast under en normal semesterperiod.

Tillstånd utöver bygglov

För att göra uppfyllnader eller göra andra ingrepp i vattenområdet behöver du ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.
Här har vi samlat information om de vanligaste tillstånden som du kan behöva söka