På den här sidan reder vi ut när du behöver skicka in en anmälan för installation eller ändring av eldstad, kamin eller skorsten.

Anmälan till miljö- och byggenheten krävs

  • För att installera en eldstad, kamin eller skorsten 
  • För att sätta in en kassett eller motsvarande i en tidigare öppen eldstad

Du behöver inte anmäla följande:

  • Om du ska byta eldstad till en likvärdig som du redan har med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt
  • Underhållsåtgärder som till exempel glidgjutning av skorsten eller insättning av ett rör i befintlig skorsten

Checklista och kontrollplan

Checklista, för vilka handlingar du behöver lämna in till oss och kontrollplan för eldstad hittar du här