På den här sidan hittar du information om förskole- och skolområden samt kontaktuppgifter till rektor för respektive område.

Rektorer förskola 

Förskoleområde Centrala

Förskolorna Prärien, Bengster, Hasselbol och Prästbol
Rektor: Helena Sundqvist 

Förskoleområde Östra

Förskolorna Östra förskolan, Torvnäs och Barnens Hus
Rektor: Pernilla Larsson

Förskoleområde Västra

Förskolorna Svanen, Forsnäsgården, Regnbågen, Klätten och Björkbacken

Rektor: Susanna Magnusson

 

Rektorer grundskola 

Skolområde Sundsvik

Skäggebergs skolan, Gräsmark skola, Svensby skola och Klättenskolan

Tf rektor: Karin Ulfsdotter 
Tf biträdande rektor: Sara Alwan

Skolområde Solbacka 

Östra skolan, Prästbol skola och Lysvik skola

Rektor: Magnus Persson 
Biträdande rektor: Camilla Brandt

 

Skolområde Fryxellska

Fryxellska skolan

Rektor: Rikard Martinsson

Biträdande rektor: Ann-Charlotte Rydberg

 

Gymnasieskola

SG/Broby

Rektor: Fredrik Ijmker Snell

SG/Södra Viken

Rektor: Monica Olofson

Biträdande rektor: Gunnar Berggren

Vuxenutbildning

Komvux

Rektor: Bibbi Eriksson

 

Yrkeshögskola

Brobygrafiska

Verkamhetsansansvarig. Evelina Nilsson

Kontakt

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne