Verksamheten meddelar datum för inplanerad kompetensutveckling för personal på förskolor och fritidshem i Sunne kommun. I högerspalten finns också dokument med datum för skolterminerna och skolavslutningen, alla lästider och lovdagar för skolan.

Personalens kompetensutveckling för förskola och fritidshem

Förskola och fritids inom Sunne kommun har stängt eller reducerad öppettid tre till fyra dagar per år för att kompetensutveckla personalen.

Detta meddelas i god tid genom anslag på förskola/fritidshem alternativt på din faktura för förskola och/eller fritids.

Kontakt

Evelin Larsson
Förvaltningssekreterare
E-post: evelin.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 34
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne