Som förälder känner man sig ibland väldigt ensam och villrådig. På de här sidorna hittar du råd, stöd och information om vad förskolan, kommunen och du som förälder kan göra tillsammans för att skapa en trygg och trevlig uppväxt för ditt barn.

På Familjecentralen Pusslet träffas föräldrar och barn tillsammans.

Pusslet är kommunens stöd till Sunne kommuns föräldrar och är ett samarbete med landstinget och här finns öppen förskola, socialtjänst, mödra- och barnhälsovård.

Vissa dagar är speciellt ägnade åt de allra yngsta barnen och då är det spädbarnscafé.

På familjecentralen finns också barnhälsoteamet. Till barnhälsoteamet kan du eller förskolan vända sig till för att få råd och stöd i speciella ärenden. Broschyr och ansökan hittar du under rubriken Dokument.


  Stenbro

Kontakt

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne

Svar på vanliga frågor

Snabba svarHitta svaren med vår samling snabba svar på vanliga frågor