Hur gör man om man vill starta enskild förskoleverksamhet? Riktlinjer för beviljande av tillstånd gällande förskola, skolbarnsomsorg och andra omsorgsformer i enskild regi i Sunne kommun, finns på denna sida.

Leksaker

Enskild förskoleverksamhet kan drivas i form av förskola eller pedagogisk omsorg (ex familjedaghem eller flerfamiljslösningar). Med enskild verksamhet menas en verksamhet som har en annan huvudman än kommunen.

För att bedriva enskild verksamhet med kommunala bidrag krävs godkännande.

Barnomsorgspeng

Riksdagen har fattat ett beslut om att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli 2009.

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som ges till en godkänd enskild förskoleversamhet eller skolbarnsomsorg. Pengen ska följa med barnet oavsett vilken verksamhetet föräldrarna väljer, tanken är att den ska ge en ökad möjlighet för förädlrar att välja  egna lösningar för familjens barnomsorgsbehov.

 

 

Kontakt

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne