Här finns information om hur du går tillväga för att ändra uppgifter, säga upp eller byta plats i förskola och fritidshem.

Ändra uppgifter

För att göra ändringar på ditt barns placering måste du logga in via SchoolSoft e-tjänst. Där kan du se dina aktuella placeringar och inkomstuppgifter. Du kan också ändra hushållets inkomst och säga upp dina placeringar. Inloggning sker med E-legitimation. Om du som användare inte kan få tillgång till internet eller e-legitimation, kontakta Sunne kommun 0565-160 46 för att hitta ett alternativ som fungerar.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats sker via SchoolSoft e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit kommunen tillhanda. Barnen har rätt att utnyttja sin plats under uppsägningstiden. Avgift betalas under uppsägningstiden. Detta gäller även om platsen inte har tillträtts.

Vid uppsägning av förskoleplats avseende perioden juni-augusti får ny placering inte påbörjas inom kommunens verksamheter före 1 september samma år.

Vid delat kontrakt ska uppsägning av kontraktet göras av vårdnadshavarna var för sig.

När en plats stått outnyttjad i två månader kan denna skriftligen sägas upp av kommunen. Uppsägning sker därefter med två månaders uppsägningstid.

Byte av plats

Vid byte inom Sunne kommuns förskolor och fritidshem tillämpas ingen uppsägningstid om placeringen löper utan avbrott.

Vid byte från Sunne kommuns verksamheter till annan kommun eller enskild verksamhet gäller en uppsägningstid på två månader.

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne

Länkar

E-tjänster