På den här sidan finns information om Sunne kommuns olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och deltagare i andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Här kan du också läsa om hur du gör en skadeanmälan.

Skadeanmälan

Om en skada inträffar ska du snarast skicka in en skadeanmälan till Svedea. Du kan använda dig av en skadeblankett eller ett webbformulär som finns på Svedeas webbplats, se länkarna i högerspalten. Det är inte kommunen som ska anmäla skada, det måste göras av var och en som drabbas.
Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon eller e-post, se kontaktinformation i högerspalten.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Försäkringen gäller för följande grupper

I försäkringsbeskedet kan du läsa om när och för vem försäkringen gäller och vilken ersättning du kan få. Listan nedan beskriver kort vilka grupper som omfattas av försäkringen. 

  • Heltid - även till och från skolan - för skolelever och barn i förskoleverksamhet, personer i familjehem och kontakthem samt omsorgstagare, enligt försäkringsbeskedet
  • Under skol/verksamhetstid för deltagare i någon av kommunen anordnad verksamhet, enligt försäkringsbeskedet
  • Under fritid för elev i annan kommuns grund- eller gymnasieskola

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Sunne kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring med företaget Svedea

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Telefon: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se  

 

Länkar

Uppgifter till skadeanmälan

När du gör en skadeanmälan ska du ange följande uppgifter:

Företagsnamn: Sunne kommun

Organisationsnummer: 212000-1843

Försäkringsnummer: 1072800