Förtydligande av informationstext på senaste barnomsorgsfakturan

2018-12-10

På månadsfakturan har texten som informerar om ändringar rörande öppethållande och maxtaxa blivit ihopblandade

Rätt informationstext ser ut som följer:

Förskolan har begränsat öppethållande eller stängt 11 januari 2019.
Fritids har begränsat öppethållande eller stängt 11 februari 2019.
Fortbildning för personalen.

Observera! Från 1 januari 2019 höjs maxinkomsten till 47490:-/månad. 
Vilket innebär att man för ett barn i förskola betalar 3% dock högst 1425:-/mån, för fritidshem 2% dock högst 950:-/månad.