Här finns kortfattad information om placering, mer utförliga regler hittar du under rubriken dokument.

Förskola för barn 1-5 år

Barn får plats (avgiftsbelagd) i förskolan då förälder/föräldrar arbetar eller studerar. Barn till arbetssökande eller föräldralediga har rätt till plats 15 timmar i veckan.

Fritidshem

Barn i grundskolan har rätt till placering på fritidshem längst till sommaren det år barnet fyller 13 år. Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga vid syskons födelse har ej rätt till plats.

Lovfritids

För skolbarn under skolans lovdagar och som inte är inskrivna på fritidshem. Avgiften är 50:-/dag, maxkostnad 1007:-/mån (följer maxtaxan).
Anmälningsblankett finns att på E-tjänster och blanketter. Blanketten lämnas till  respektive skola. 

Allmän förskola

Erbjuds i förskolan från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola erbjuds 525 tim/år (15 tim/vecka) från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola följer skolans läsårstider.

Barn med behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd kan erhålla plats 15 tim/v i förskola  eller fritidshem. En särskild prövning görs av rektor. 

Läs mer om särskilt stöd barnomsorg här.

Platsen upphör

Placering på förskola/fritidshem kan med omedelbar verkan upphöra om platsen inte utnyttjats eller  har erhållits på oriktiga grunder.

Öppen förskola

I kommunen finns en öppen förskola på Familjecentralen Pusslet, där barn tillsammans med vuxna har tillgång till olika aktiviteter. Verksamheten är kostnadsfri.

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne

Svar på vanliga frågor

Snabba svarHitta svaren med vår samling snabba svar på vanliga frågor