Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år till de börjar förskoleklass. Kommunen anordnar verksamheten, men det är frivilligt för barnen att delta.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar om året, vilket motsvarar 3 timmar per dag under förskoleklassens och grundskolans terminstider. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.
Allmän förskola behöver inte anordnas i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet. Allmän förskola bedrivs inte i familjedaghem.
För den som enbart vill delta i den allmänna förskolan innebär det att man är välkommen till en förskola under 3 timmar per dag eller som kommunen anvisar. Allmän förskola följer grundskolans terminstider i Sunne kommun.
Det finns möjlighet att önska någon annan förskola i kommunen, som tar emot i mån av plats.

Frågor och svar om allmän förskola

 • Vad kostar det?
  Verksamheten är avgiftsfri för tre- till femåringar som enbart besöker förskolan de anvisade 15 timmarna per vecka under terminstider.
  För tre- till femåringar som har ett tillsynsbehov utöver 15 timmar per vecka, det vill säga har en ”vanlig” förskoleplats, reduceras avgiften med 3/8. Detta gäller under grundskolans terminstider.

 • Ingår skolskjuts?
  Nej, enligt gällande bestämmelser behöver inte kommunen anordna skjuts till allmän förskola. Ni som föräldrar ansvarar själva för lämning och hämtning av barnet.

 • Ingår måltider?
  Inga måltider ingår inom ramen för de tre timmarna

 • Vad innebär det om mitt barn har en ”vanlig” förskoleplats?
  För de barn som har en plats i förskolan och har ett tillsynsbehov som är mer än 3 timmar per dag sker ingen förändring, vare sig i verksamhet eller tider. Däremot kommer förskoleavgiften att reduceras motsvarande 3 timmar per dag.

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne