Föräldrar ska ha inflytande i förskolans verksamhet, de ska göras delaktiga och kunna påverka förskolans verksamhet.

Barn och föräldrar ska ha en god introduktion i förskolan för att bygga en trygg och tillitsfull relation förskola – hem. 

Vårdnadshavare ska erbjudas förväntanssamtal och utvecklingssamtal. Det är viktigt att vi ser varandra som samarbetspartners för att skapa de bästa förutsättningar för det enskilda barnet.

Kontakt

Pernilla Larsson
Rektor, östra förskoleområdet
E-post: pernilla.a.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 60
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33. Förskola,  686 80 Sunne