I Sunne kommun är barnomsorg och F-6-skolorna samlade i rektorsområden. På den här sidan hittar du information om ansvarig rektor och förskolechef för respektive område.

Ansvariga rektorer skola, F-6

  • Område Västra landsbygd
    Gräsmarks skola, Svensby skola och fritidshem
    Till kontaktinformation rektor: Anna Fransson

  • Område Västra landsbygd, Klättenskolan
    Till kontaktinformation: Lars Olsson
  • Område Östra Landsbygd 
    Lysvik och Prästbol skola och fritidshem
    Till kontaktinformation tf rektor: Anna B Larsson

  • Östra skolan och fritidshem
    Till kontaktinformation rektor: Lenita Besterman

  • Skäggebergsskolan och fritidshem
    Till kontaktinformation rektor: Lars Olsson

Ansvariga förskolechefer - barnomsorg

  • Förskolor Centrala Sunne:
    Förskolorna Prärien, Bengster, Hasselbol och Prästbol
    Till kontaktinformation förskolechef: Helena Sundqvist
  • Förskolor Östra:
    Östra förskolan, Torvnäs och Barnens Hus
    Till kontaktinformation förskolechef: Pernilla Larsson
  • Förskolor Västra:
    Svanen, Forsnäsgården, Regnbågen, Klätten och Björkbacken
    Till kontaktinformation förskolechef: Susanna Magnusson

Kontakt

Ylva Winther
Verksamhetschef ungdomars och vuxnas lärande
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ungdomars och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33.Förskoleexpeditionen, 686 80 Sunne