I Sunne kommun är barnomsorg och F-6-skolorna samlade i rektorsområden. På den här sidan hittar du information om ansvarig rektor för respektive område.

Ansvariga rektorer skola, F-6

 

Område Sundsvik, Skäggebergs skolan, Gräsmarks skola, Svensby skola och Klättenskolan

 

 

Område Solbacka, Östra skolan, Prästbols skola och Lysviks skola

 

Ansvariga rektorer - barnomsorg

 • Förskolor Centrala Sunne:
  Förskolorna Prärien, Bengster, Hasselbol och Prästbol
  Till kontaktinformation rektor: Helena Sundqvist
 • Förskolor Östra:
  Östra förskolan, Torvnäs och Barnens Hus
  Till kontaktinformation rektor: Pernilla Larsson

 • Förskolor Västra:
  Svanen, Forsnäsgården, Regnbågen, Klätten och Björkbacken
  Till kontaktinformation rektor: Susanna Magnusson

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33.Förskola, 686 80 Sunne