Alla barn i förskolan i Sunne har en portfolio. Portfolion ska ge barnen en möjlighet till en god självbild, vara en länk mellan förskola-skola och ligger som grund för samtal mellan förskola och vårdnadshavare.

Visdomsord

I förskolans läroplan står det att pedagogerna ska dokumentera barnets utveckling och lärande under barnets tid i förskolan. Detta görs på olika sätt så som portfolio, bilder ur verksamheten och intervjuer.

Dokumentationen ligger till grund för att visa det enskilda barnets utveckling och lärande och för att se hur verksamheten stimulerar och utmanar barnet vidare. På så sätt kan pedagogerna planera och utveckla sin verksamhet utifrån de barn som finns i gruppen.

Kontakt

Pernilla Larsson
Rektor, östra förskoleområdet
E-post: pernilla.a.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 60
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33. Förskola,  686 80 Sunne