Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år till de börjar förskoleklass. Kommunen anordnar verksamheten, men det är frivilligt för barnen att delta. Från höstterminen 2010 erbjuds allmän förskola från 3 år.

Allmän förskola för barn 3-5 år

bilarDen allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar om året, vilket motsvarar 3 timmar per dag under förskoleklassens och grundskolans terminstider. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.
Allmän förskola behöver inte anordnas i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.
Allmän förskola bedrivs inte i familjedaghem.
För den som enbart vill delta i den allmänna förskolan innebär det att man är välkommen till en förskola under 3 timmar per dag eller som kommunen anvisar. Allmän förskola följer grundskolans terminstider i Sunne kommun.
Det finns möjlighet att önska någon annan förskola i kommunen, som tar emot i mån av plats.
 
Vad innebär det om mitt barn har en ”vanlig” förskoleplats?
För de barn som har en plats i förskolan och har ett tillsynsbehov som är mer än 3 timmar per dag sker ingen förändring, vare sig i verksamhet eller tider. Däremot kommer förskoleavgiftenavgiften att reduceras motsvarande 3 timmar per dag.
 
Ingår skolskjuts?
Nej, enligt gällande bestämmelser behöver inte kommunen anordna skjuts till allmän förskola.  Ni som föräldrar ansvarar själva för lämning och hämtning av barnet.
 
Ingår måltider?
Inga måltider ingår inom ramen för de tre timmarna.
 
Vad kostar det?

Verksamheten är avgiftsfri för tre- till femåringar som enbart besöker förskolan de anvisade 15 timmarna per vecka under terminstider.
För tre- till  femåringar som har ett tillsynsbehov utöver 15 timmar per vecka, det vill säga har en ”vanlig” förskoleplats, reduceras avgiften med 3/8. Detta gäller under grundskolans terminstider. 

 

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33.Förskoleexpeditionen, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne