Barn måste ges möjlighet till inflytande över sin dag i förskolan. För barnen är det viktigt att konkret kunna se att deras inflytande ger resultat i frågor som rör deras vardag.

Barnen ska ha inflytande i förskolans verksamhet. Inflytandet kan ha olika innebörd beroende på situation, barnets ålder, behov och intresse.

Pedagogerna i förskolan utformar verksamheten i samarbete med vårdnadshavare och barn. För att påvisa för barnen hur de har inflytande på ett konkret sätt kan pedagogerna till exempel använda sig av barnråd.

Kontakt

Pernilla Larsson
Rektor, östra förskoleområdet
E-post: pernilla.a.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 60
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33. Förskola,  686 80 Sunne