Förskolan Svanen ligger mitt i Västra Ämtervik cirka 12 kilometer söder om Sunne. Förskolan har en stor gård samt strövområden som ger barnen möjligheter till olika aktiviteter året om.

Vi har tre åldersindelade avdelningar

Solsidan, barn 1-2,5 år ,Västan, barn 2,5-4 år,

Östan, barn 4-6 år. 

Vi arbetar för att skapa en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet, vi tror det underlättar lärandet. Förskolan har fasta rutiner varje dag för att barnen ska känna trygghet och veta vad som skall hända under dagen.

Vi har ett temainriktat arbetssätt som sträcker sig över hela året. Vi utgår mycket från vad barnen är intresserade av och vi pedagoger delar barnets nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom olika skapande material och en stimulerande miljö ger vi barnen möjlighet att utforska och göra upptäckter i sin egen takt. 

Kontakt

Svanens förskola, V:a Ämtervik
Tel: Västan:0565-15775 Östan:0565-15774,073-0703277 Solsidan:0565-15778
Besök: Svanvägen 8. V Ämtervik
Adress: Postkod: 68, 686 80 Sunne

Susanna Magnusson
Rektor Västra området
E-post: susanna.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-157 88, 070-386 09 90
Besök: Förskoleexpeditionen Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33 Förskola 686 80 Sunne