Prästbols förskola ligger i Östra Ämtervik.  Vår förskola har en rymlig gård för lek och undervisning i en trygg och lugn närmiljö. Dagligt samarbete sker med fritidshemmet.

Förskolan har två grupper för barn 1–5 år

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.