Kontakt

Präriens förskola, Sunne
Tel: Pluto:16142,072-2041515 Stjärnan:17946,070-2133846 Kometen:16139,070-1871337 Månen:16140,070-2971984
Besök: Brogårdsgatan 7
Adress: 61 Prärien, 686 80 Sunne