Vår förskola Prärien ligger i centrala Sunne och består av fyra avdelningar. Vi har en stor gård som ger barnen möjligheter till olika aktiviteter året om. Förskolan har eget tillagningskök.

Förskolan har fyra barngrupper 1–5 år

Förskolan är avsedd för 73 barn. Pluto och Kometen har barn i åldrarna 1-3 år. På Månen och Stjärnan går de äldsta barnen som är 4-5 år.

Vi anser att utevistelse varje dag är viktig för barnens hälsa. På vår stora gård får barnen möjlighet till rörelse, lek och aktivitet året om. För att stimulera barnens rörelsebehov har vi inplanerade skogsutflykter, gymnastik, rörelselekar och vintertid åker vi skridskor och skidor. Projekt/temaarbete innebär att vi under en kortare eller längre period arbetar på olika sätt kring en aktuell fråga, ett bestämt område eller en saga. Vi utgår då ifrån barnens intressen och upplevelser och vill att bild och form, teater, rörelse, sång, musik och böcker med mera ska ha anknytning till temat.

Att lägga tillrätta för och stödja barnens lek är en av våra viktigaste uppgifter. Genom varierad lek, inne och ute utvecklas barnen intellektuellt, språkligt, motoriskt, socialt och känslomässigt. Vi vill att det ska vara lustfyllt och roligt att leka och att glädjen ska finnas som en naturlig del i vardagen hos oss.

Samarbete morgon och kväll

Före 7.30 och efter 16.30 samarbetar vi över avdelningarna. Detta sker även vid möten och liknande. Vi ser det som en stor fördel med alla olika kompetenser som finns i huset och det är positivt att ha många att inspireras av.

Kontakt

Präriens förskola, Sunne
Tel: Pluto:16142,072-2041515 Stjärnan:17946,070-2133846 Kometen:16139,070-1871337 Månen:16140,070-2971984
Besök: Brogårdsgatan 7
Adress: 61 Prärien, 686 80 Sunne

Helena Sundqvist
Rektor Centrala
E-post: Helena.sundqvist@sunne.se
Tel: 0565-16415, 070-3860740
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33 Förskola 686 80 Sunne