Förskolan Klätten ligger i Stöpafors ca 17 km norr om Sunne på västra sidan Fryken. Verksamheten finns i samma byggnad som grundskolan. Naturen runt omkring har både skog och öppet landskap.

Förskolan har en grupp 1–5 år

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan och barnens behov. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.

Kontakt

Klättens förskola, Stöpafors
Tel: 0565-15520, 072-200 43 07
Besök: Stöpafors
Adress: Postkod: 79, 686 80 Sunne

Susanna Magnusson
Rektor Västra området
E-post: susanna.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-157 88, 070-386 09 90
Besök: Förskoleexpeditionen Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33 Förskola 686 80 Sunne