Klättens förskola ligger i Stöpafors ca 17 km norr om Sunne på västra sidan Fryken. Förskolan finns i samma byggnad som skolan. Gården är rymlig för lek och undervisning i en trygg och lugn närmiljö. Dagligt samarbete sker med fritidshemmet.

Förskolan har en grupp 1–5 år

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.