Förskolan Hasselbol ligger i bostadsområdet Brårud, på östra sidan Fryken. Förskolan har nära till skog, grönområde, ishall och gymnastikhall.

Vi besöker skogen regelbundet och under säsong är de äldsta barnen till ishallen. Det finns möjlighet att boka tid i gymnastik-/fotbollshall.

Hasselbols avdelningar

Förskolan Hasselbol har 3 avdelningar fördelat på 5 grupper. Förskolan är avsedd för 75 barn. 
Hos oss är barn kompetenta och vi ger dem verktygen och möjligheterna till att lyckas – vi tror på deras förmåga och behandlar dem med respekt. För oss är det viktigt att ta med barnens intressen, tankar och frågor i vår planering av verksamheten. 

Passivhus

Hasselbol har eget tillagningskök med egen kock och förskolan är byggd i passivhusteknik. Kortfattat kan tekniken förklaras med att man bygger energisnålt. Värmeförluster minimeras genom effektiv ventilation, att ta tillvara värme från de som finns i huset, elektriska apparater och instrålad sol. Tjock isolering samt fönster och dörrar med hög isolationsförmåga ingår också i tekniken.

Läs mer om Hasselbol som är byggt med passivhusteknik och arbetar utifrån Grön Flagg.

Miljöförskola med Grön Flagg-certifiering

Läs mer om vårt Grön Flagg-arbete 

Vi är en miljöförskola som har Grön Flagg certifiering. Vi har kompost, vi återbrukar material i inom och utomhusmiljön och vi sår och planterar. Vi har vår egen miniköksträdgård där vi bland annat skördar sallad, persilja, morötter, tomater, potatis mm.

Kontakt

Hasselbols förskola, Sunne
Tel: Kontor:16116,070-1903775 Lönnen:16150,076-8081020 Eken:16151,070-2885297 Kastanjen:16152,070-1918145 Ängen:16153,070-0375730  Björken:16149,070-3126254
Besök: Hjortvägen 14
Adress: 62 Hasselbol, 686 80 Sunne

Helena Sundqvist
Rektor Centrala
E-post: Helena.sundqvist@sunne.se
Tel: 0565-16415, 070-3860740
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33 Förskola 686 80 Sunne