Förskolan Forsnäsgården finns i bostadsområdet Villastaden i Rottneros, ca 6 km söder om Sunne tätort. Utemiljön stimulerar till olika aktiviteter med närhet till skog, grillplats och pulkabacke.

Förskolan har två barngrupper för barn 1–5 år

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan och barnens behov. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.

Barngrupperna, Ekorren och Grodan har mixade åldrar 1–5 år. De olika grupperna har ett nära samarbete dagligen i olika former.

Kontakt

Forsnäsgårdens förskola, Rottneros
Tel: Grodan:15758,070-1913557  Ekorren:15759,070-2236327
Besök: Skolvägen 2, 686 94 Rottneros
Adress: 66. Forsnäsgården, 686 80 Sunne

Susanna Magnusson
Rektor Västra området
E-post: susanna.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-157 88, 070-386 09 90
Besök: Förskoleexpeditionen Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33 Förskola 686 80 Sunne

Grodan, tele: 0565-157 58
Ekorren, tele: 0565-157 59