Björkbacken ligger i bostadsområdet Hea i norra delen av centrala Sunne. Vi har en stor gård och använder oss också flitigt av den närmiljö som erbjuds i form av lekparker, pulkabacke, skidspår och hembygdsgård med skogsmiljö.

Förskolan har två barngrupper för barn 1–5 år

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan och barnens behov. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.

Barngrupperna, Sörgården och Norrgården har mixade åldrar 1–5 år. De olika grupperna har ett nära samarbete dagligen i olika former.

Kontakt

Björkbackens förskola, Sunne
Tel: Norrgården:16156,070-2560252 Sörgården:16165,072-2085570
Besök: Höglundagatan 39
Adress: 60 Björkbacken, 686 80 Sunne

Susanna Magnusson
Rektor Västra området
E-post: susanna.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-157 88, 070-386 09 90
Besök: Förskoleexpeditionen Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33 Förskola 686 80 Sunne