Förskolan Bengster ligger på Långgatan i centrala Sunne. Vår förskola har en rymlig gård för lek och undervisning i en trygg och lugn närmiljö.

Förskolan har två grupper för barn 1–5 år

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.

Grupperna heter Lille Skutt och Bamse. De har ett nära samarbete dagligen i olika former.