Förskolan Bengster ligger på Långgatan i centrala Sunne. Vi har nära till både bibliotek och skog. Barnens utemiljö består av stora ytor som inbjuder till lek och aktiviteter.

Bengsters avdelningar

Det finns två avdelningar på förskolan, Lille Skutt för de mindre barnen och Bamse för de större.

Vi arbetar mycket med matematik, naturvetenskap/teknik och språk. Det pedagogiska lekmaterialet är uppdelat i lådor för att på ett enkelt sätt kunna sortera/kategorisera utifrån färg/form och tillhörighet i vardagen. Materialet ”Matte på burk” har i många år varit ett arbetsområde för de äldsta barnen.

Vi arbetar med att odla – från så till att skörda, kompostera och sopsortering hela året om. Att arbeta med och följa ritningar och mönster är genomgående inslag i barnens vardag bland annat vid bygge med pärlor.

Anpassning på Bengster

Förskolan är anpassad för barn med hörselnedsättning genom ljudplattor och övriga absorbenter. Vi använder tecken som stöd och arbetar aktivt med att sänka bullernivån på förskolan bland annat genom turtagning i vår kommunikation, prata en i taget för att kunna lyssna vad vi har att säga varandra.

 

Kontakt

Bengsters förskola, Sunne
Tel: Bamse:16186,070-3023498 LilleSkutt:16187,072-2043914
Besök: Långg.33 A
Adress: 65 Bengster, 686 80 Sunne

Helena Sundqvist
Rektor Centrala
E-post: Helena.sundqvist@sunne.se
Tel: 0565-16415, 070-3860740
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33 Förskola 686 80 Sunne