Östra förskolan ligger på östra sidan om Sunne centrum i "gamla Fryxellska skolan". I renoverade lokaler finns numera tre avdelningar med barn i åldern 1 -5 år.

Östra förskolan har nära till ishall, idrottshall, friidrottbana, fotbollsplan, skogen och biblioteket, med mera.
Vår utegård är rymlig och har stora ytor av både asfalt och gräs. Inomhus har vi stora och ljusa lokaler som är anpassade till barnens lek.

Östra förskolans avdelningar

På Östra förskolan är barnen indelade i avdelningar efter ålder. På det viset kan vi anpassa lärandemiljön efter barnens behov och utveckling.

Här finns en avdelning med yngre barn 1 - 3 år, en avdelning med äldre barn 3 - 5 år och en avdelning med barn 2-5 år.

Januari -20 öppnar två nya avdelningar med barn 1-2 år, Smaragden och Kristallen, för att möta behovet av förskola i Sunne. 

Kontakt

Östra förskolan
Tel: Rubinen:16486,070-1878977 Diamanten:16081,070-2037730 Månstenen:16443,070-1890952 Smaragden:17944,076-1009523 Kristallen:16164,076-1011452
Besök: Brårudsvägen 2
Adress: 55. Östra förskolan, 686 80 Sunne

Pernilla Larsson
Rektor, Östra sidan
E-post: pernilla.a.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 60, 073-070 32 60
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2, 686 33 Sunne
Adress: 33.Förskola,  686 80 Sunne