Östra förskolan ligger på östra sidan om Sunne centrum. Vår förskola har en rymlig gård för lek och aktiviteter i en trygg och lugn närmiljö.

Förskolan har fyra grupper för barn 1–5 år

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.

Grupperna heter Smaragden, Diamanten, Månstenen och Rubinen, De har ett nära samarbete dagligen i olika former. Förskolan har möjlighet att öka antal platser utifrån behov.