Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33.Förskola, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

 

Synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål i förskola eller skola
Hjälp oss att vidta åtgärder mot fel och brister. Med formulärets hjälp kan du ställa frågor, lämna förslag, idéer, synpunkter, klaga eller ge beröm.

Fritidshem

Fritidshem 6 - 13 år finns på följande skolor, platser

Sunne tätort: Skäggebergsskolan och Östra skolan.

Klättenskolan i Stöpafors, Prästbols skola i Östra Ämtervik,  Lysviks skola, Gräsmarks skola och Svensby skola i Västra Ämtervik