Sunne kommun har 14 förskolor och pedagogisk omsorg för barn 1-5 år eller till dess att barnet börjar förskoleklass eller skola. Alla förskolorna har sina egna webbplatser här, med information om den dagliga verksamheten.

Öppettider för våra verksamheter är klockan 06.00-18.00

Bloggarna finns nu i Office 365
Förskolornas bloggar som har innehållit information till anhöriga finns inte längre på sunne.se. De är utbytta mot Office 365 som möjliggör ett friare bloggande och dialog jämfört med att skriva publikt på sunne.se. Syftet är bland annat att ge möjlighet till högre integritet och att ha en tätare kontakt med de som vill följa sina barns dag på förskolan. 
Läs mer om Office 365 i förskolan här

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Östra förskolan, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Barns lärande, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne

 

Lämna synpunkter och klagomål i förskola eller skola
Hjälp oss att vidta åtgärder mot fel och brister. Med formulärets hjälp kan du ställa frågor, lämna förslag, idéer, synpunkter, klaga eller ge beröm.

Alla förskolorna

Förskolor i Sunne tätort

Här finns våra förskolor, till karta

 • Bengsters förskola, centrum
 • Björkbackens förskola, Åmberg
 • Hasselbol förskola, Brårud
 • Hea förskola, Hea
 • Prärien förskola, Skäggeberg
 • Östra förskolan, Fryxellska
 • Åmbergs förskola, Åmberg

Förskolor utanför Sunne tätort

 • Barnens hus förskola, Lysvik
 • Bäcken förskola, Bäckalund
 • Forsnäsgården förskola, Rottneros
 • Klätten förskola, Stöpafors
 • Prästbol förskola, Östra Ämtervik
 • Regnbågen förskola, Gräsmark
 • Svanen förskola, Västra Ämtervik

  

Fritidshem 6 - 13 år finns på följande skolor/platser

Sunne tätort: Skäggebergsskolan, Östra skolan. Klättenskolan: Stöpafors, Bäckalunds skola, Prästbols skola, Lysviks skola, Gräsmarks skola, och Svensby skola: Västra Ämtervik.

Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativet Kalven, med förskola 1 - 5 år ligger i Mellby