Sunne kommun har 12 förskolor för barn som är 1-5 år eller till dess att barnet börjar förskoleklass. Alla förskolor finns presenterade här.

Öppettider för våra verksamheter är klockan 06.00-18.00

Förskolor

Här finns våra förskolor, till karta

Sunne tätort

 • Bengsters förskola, centrum
 • Björkbackens förskola, Åmberg
 • Hasselbol förskola, Brårud
 • Prärien förskola, Skäggeberg
 • Torvnäs, öster om centrum
 • Östra förskolan, Fryxellska

Utanför Sunne tätort

 • Barnens hus förskola, Lysvik
 • Forsnäsgården förskola, Rottneros
 • Klätten förskola, Stöpafors
 • Prästbol förskola, Östra Ämtervik
 • Regnbågen förskola, Gräsmark
 • Svanen förskola, Västra Ämtervik

Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativet Kalven, med förskola 1 - 5 år ligger i Mellby 

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33.Förskoleexpeditionen, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

 

Lämna synpunkter och klagomål i förskola eller skola
Hjälp oss att vidta åtgärder mot fel och brister. Med formulärets hjälp kan du ställa frågor, lämna förslag, idéer, synpunkter, klaga eller ge beröm.

Fritidshem

Fritidshem 6 - 13 år finns på följande skolor, platser

Sunne tätort: Skäggebergsskolan och Östra skolan.

Klättenskolan i Stöpafors, Prästbols skola i Östra Ämtervik,  Lysviks skola, Gräsmarks skola och Svensby skola i Västra Ämtervik