Avgifter och regler inom förskola och fritidshem

När ditt barn har en plats i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen en gång i månaden. Avgiften baseras på hushållets inkomster. Se därför till du har meddelat rätt inkomstuppgifter.

Du registrerar eller ändrar din inkomst genom att logga in Schoolsofts e-tjänst, här ovan. 

Avgifter

Så här beräknas din avgift

Hur mycket du som vårdnadshavare får betala i avgift för förskol och fritidshem beror på hushållets månadsinkomst före skatt, oavsett barnets omsorgstid. 

Vem har rätt till lovfritids?

Lovfritids är till för de skolbarn som inte är inskrivna på fritidshem men ändå behöver fritids under skolans lovdagar.

Meddela rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande till kommunen. Du kan själv ändra din inkomst genom att logga in Schoolsofts e-tjänst.

Avgiftskontroll

Sunne kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har sitt barn på förskola eller fritidshem i kommunen betalar rätt avgift. Anledningen till att vi gör det är för att skapa en rättvisa och trygghet för alla familjer, så att man betalar rätt avgift enligt taxan.

Vi gör kontrollen med två års fördröjning på grund av att Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Så går avgiftskontrollen till 

  1. Sunne kommun jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket varje år samlar in.
  2. Vi delar den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter med 12, det ger en genomsnittlig månadsinkomst.
  3. Kommunen jämför sedan det beloppet med inkomstuppgiften som hushållet har lämnat till kommunen.
  4. Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering.

Om du har en fråga angående avgiftskontrollen kan du kontakta oss genom att skicka e-post till avgiftskontroll@sunne.se

Om du betalat för lite eller för mycket

Om de uppgifter du lämnat till oss om din inkomst inte stämmer, innebär det att kommunen i efterhand justerar förskole- och fritidshemsavgift för det aktuella kontrollåret.

Har man betalat för lite får man en faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Om du inte kan betala hela fakturan på en gång, går det ansöka om anstånd. Summor under 600 kronor återkrävs inte.Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse.

Har man betalat för mycket förskole- och fritidshemsavgift för det aktuella kontrollåret återbetalar vi beloppet. Detta gäller summor över 600 kronor.

Avgiftsreducering

Allmän förskola

Barn mellan tre och fem år har rätt till allmän förskola. Barnet har då rätt till avgiftsfri förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka under grundskolans terminer. Detta gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

För de barn som har ett tillsynsbehov utöver de fria 15 timmar per vecka, reduceras avgiften med 25 procent, och gäller alla månader. Har man ett tillsynsbehov av 15 timmar per vecka även på sommaren så debiteras juli och augusti.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som har behov av särskilt stöd har rätt till avgiftsfri förskola/pedagogisk omsorg 15 tim/vecka. För barn med ett större tillsynsbehov betalas en reducerad avgift under hela året.

Barns sjukdom

Om ditt barn har en sjukfrånvaro på mer än 21 sammanhängande kalenderdagar, har du rätt till en reducerad avgift. Reduceringen sker med kalenderavgiften för varje sjukdag från och med dag 22. Frånvaron måste styrkas med läkarintyg.

Stängd verksamhet

Om verksamheten av någon anledning måste stängas och kommunen inte kan erbjda en annan verksamhet, så har man rätt till reducerad avgift. Avbrottet måste uppgå till minst en hel dag. Reducering sker med kalenderdagavgiften för varje sådan dag.

Allmän förskola

Vad är allmän förskola?

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år till de börjar förskoleklass. Kommunen anordnar verksamheten, men det är frivilligt för barnen att delta.

Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar om året, vilket motsvarar tre timmar per dag under förskoleklassens och grundskolans terminstider. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

Allmän förskola behöver inte anordnas i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet. Allmän förskola bedrivs inte i familjedaghem. För den som enbart vill delta i den allmänna förskolan innebär det att man är välkommen till en förskola under tre timmar per dag eller som kommunen anvisar. Allmän förskola följer grundskolans terminstider i Sunne kommun. Det finns möjlighet att önska någon annan förskola i kommunen, som tar emot i mån av plats.

Skolskjuts

Nej, enligt gällande bestämmelser behöver inte kommunen anordna skjuts till allmän förskola. Ni som föräldrar ansvarar själva för lämning och hämtning av barnet.

Måltider

Inga måltider ingår inom ramen för de tre timmarna.

För barn som har en plats i förskolan och har ett tillsynsbehov

För de barn som har en plats i förskolan och har ett tillsynsbehov som är mer än tre timmar per dag sker ingen förändring, vare sig i verksamhet eller tider. Däremot kommer förskoleavgiften att reduceras motsvarande tre timmar per dag.

Du kan få dina fakturor som e-faktura eller autogiro.

E-faktura
Anmäler du via din internetbank. Har du en digital brevlåda, så som Kivra, får du din faktura dit om du inte valt e-faktura från Sunne kommun.

Autogiro
Du ansöker om autogiro via vår e-tjänst, länken hittar du högre upp på den här sidan – den gula knappen.

Eller via dokumenten:

autogiro för VA och renhållning

autogiro för kommunala tjänster, som vård, omsorg, barnomsorg