Trygghetskamera

Om du känner dig otrygg eller ensam i hemmet så kan du beviljas tillsyn. Tillsynen utförs av kommunens hemtjänst genom fysiska besök eller genom trygghetskamera. För ansökan om tillsyn kontakta biståndshandläggare som gör bedömning och tar beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL).