Valfrihetssystem (LOV)

Lagen om valfrihetssystem även kallad LOV trädde i kraft vid årsskiftet 2008/2009. Valfrihetssystem är en form av konkurrensutsättning som många kommuner och regioner prövar för att skapa nya alternativ till traditionell kommunal verksamhet.

Kundval och valfrihetssystem

Kundval innebär att den privatperson som av kommunen blivit beviljad exempelvis hemtjänst själv väljer utförare av tjänsten. Valfrihetssystemet öppnar dörrar för både små, stora och nya företag och ger den enskilde individen möjlighet att välja kommunen eller ett privat företag som godkänts av kommunen som utförare av insatserna.

LOV inom Sunne kommun

Sunne kommun har valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Det innebär att du som har fått ett beslut om hemtjänst kan välja vem som ska utföra den, förutsatt att vi har företag som är anslutna till oss.

Ansök för att bli leverantör av hemtjänst

Du som leverantör kan ansöka om att utföra serviceinsatser i Sunne. Som leverantör har du rätt att erbjuda tilläggstjänster för insatser som är utanför biståndsbeslutet.

Sunne kommun är uppdelad i olika geografiska områden, och du som sökande kan välja att arbeta i ett eller flera av dessa områden. Du kan även ange eventuellt kapacitetstak för din verksamhet.