Valfrihetssystem (LOV)

Lagen om valfrihetssystem även kallad LOV trädde i kraft vid årsskiftet 2008/2009. Valfrihetssystem är en form av konkurrensutsättning som många kommuner och regioner prövar för att skapa nya alter-nativ till traditionell kommunal verksamhet.

Kundval innebär att den privatperson som av kommunen blivit beviljad exempelvis hemtjänst själv väljer utförare av tjänsten. Valfrihetssystemet öppnar dörrar för både små, stora och nya företag och ger den enskilde individen möjlighet att välja kommunen eller ett privat företag som godkänts av kommunen som utförare av insatserna.

Sunne kommun har valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Det innebär att du som har fått ett beslut om hemtjänst kan välja vem som ska utföra den, förutsatt att vi har företag som är anslutna till oss.