Hjälp i hemmet för äldre och seniorer

Du som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet har möjlighet att få olika sorters stöd och hjälp. Ditt behov av hjälp avgör vilken insats du behöver, till exempel hemtjänst.

För att ansöka om hjälp ska du kontakta en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder behovet i samråd med dig genom ett hembesök. Du ska även kontakta biståndshandläggaren om du vill förändra pågående vård- och omsorgsinsatser. För att du ska känna dig trygg får du självklart ha en närstående med vid vårt besök.

All hjälp är individuell och utgår från dig som person och din situation. Det kan handla om allt från personlig omvårdnad till serviceinsatser. Vårt mål är att beslutet ska vara klart inom två veckor efter hembesöket.

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. Vid överklagan fyller du i vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Du kan få hjälp av biståndshandläggare att överklaga beslutet.