Hjälpmedel och bostadsanpassning för äldre och seniorer

Tillgång till bra hjälpmedel och en till­gäng­­lig miljö är grunden för att personer med funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Du kan till exempel ansöka om hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag.