Särskilt boende

När man inte längre klarar att bo i det egna hemmet finns olika former av boenden i Sunne kommun. Du vänder dig till kommunens biståndshandläggare, som utreder och beslutar om en boendeform som passar dina behov.

Mat på våra särskilda boenden

Sunne kommuns kostenhet lagar maten till våra särskilda boenden. Maten är näringrik och med en varieande meny. På helgerna serveras även efterätt.