Trygghetslarm

Trygghetslarm finns till för att öka tryggheten för personer med särskilda behov. Känner du dig otrygg i ditt hem av fysiska eller psykiska orsaker kan du få ett trygghetslarm installerat.

Med hjälp av trygghetslarmet kan du kalla på hjälp vid behov. Det sker genom en enkel knapptryckning på en bärbar larmknapp som aktiverar trygghetslarmet. Larmet går då till en larmcentral som kallar på hemtjänstpersonal vid behov.
 
Om du behöver ett trygghetslarm tar du kontakt med biståndshandläggare för att ansöka. Biståndshandläggaren gör en bedömning och tar beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Möjlighet till trygghetskamera nattetid

Inom Sunne kommun finns det möjlighet att ha en trygghetskamera under nattetid för dig som har hemtjänst och är beviljad tillsyn under natten. Du väljer själv om du vill ha trygghetskamera.

En kamera placeras hos dig så att sängen kan ses. Kameran sätts på och av de tider som du bestämmer och det är bara under den tiden som hemtjänstpersonalen kan se dig. Hemtjänstpersonal utför tillsynen via kameran enligt uppgörelse som finns i genomförandeplanen. Kameran installeras av kommunens larmpersonal.