Trygghetslarm

Trygghetslarm finns till för att öka tryggheten för personer med särskilda behov. Känner du dig otrygg i ditt hem av fysiska eller psykiska orsaker kan du få ett trygghetslarm installerat.

Med hjälp av trygghetslarmet kan du kalla på hjälp vid behov. Det sker genom en enkel knapptryckning på en bärbar larmknapp som aktiverar trygghetslarmet. Larmet går då till en larmcentral som kallar på hemtjänstpersonal vid behov.
 
Om du vill ansöka om ett trygghetslarm tar du kontakt med en biståndshandläggare för att ansöka. Biståndshandläggaren gör en bedömning och tar beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Trygghetskamera

Inom Sunne kommun finns det möjlighet att ha en trygghetskamera under nattetid för dig som har hemtjänst och är beviljad tillsyn under natten. Tillsynen kan även ske genom ett fysiskt besök av hemtjänsten.