Korttidsboende

Hagen Gul är en korttids- och växelvårdsavdelning. Du ansöker om korttidsvistelse/växelvård hos biståndsenheten när ditt behov av omvårdnad, under en begränsad period, inte kan tillgodoses i hemmet.

Du kan beviljas en korttidsplats om dina behov inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Det kan vara under en period av återhämtning, efter en sjukhusvistelse, som ett led i rehabiliteringen eller i väntan på en plats till särskilt boende.

På korttidsplatsen Hagen Gul bor du antingen i delat eller eget rum med tillgång till toalett och dusch. Det finns två mindre matsalar där du tillsammans med andra boenden kan se på tv, lyssna på radio och läsa tidningar. I det gemensamma köket serveras måltiderna eller om du vill så äter du på ditt rum.

Korttidsplatsen är även ett stöd för dig som anhörig. Här ges möjlighet till avlastning under planerad tid eller i form av växelvård.

Beslut om korttidsplats tas av biståndshandläggare.